Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski
w Kwiatonowicach

Kościół parafialny tel. (018)35-11-110

Msze święte:

Niedziela: 8.00
9.00
11.00
Dni powszednie: W okresie zimowym - 16.00
W okresie letnim - 18.00Historia

Przez długie lata miejscowość Kwiatonowice, położona na malowniczym wzgórzu niedaleko Gorlic, należała do Parafii Biecz. Ze względu jednak na sporą odległość do kościoła parafialnego, dość wcześnie pojawiła się myśl o budowie własnej świątyni. Już w czasie II Wojny Światowej, z okazji większych świąt, odprawiano Mszę Świętą w Kwiatonowicach, w pomieszczeniach dworskich. Pod koniec lat czterdziestych Eucharystię celebrowano już regularnie w każdą niedzielę, oraz sprawowano sakramenty Chrztu Świętego i Małżeństwa. W okresie letnim rolę świątyni spełniała, istniejąca do dziś, niewielka kapliczka przydrożna (położona naprzeciw dzisiejszego kościoła). Zimą natomiast gromadzono się w budynku szkoły, oraz w domach prywatnych.

Ze względu na sytuacje polityczną marzenia o własnej świątyni zaczęły się urzeczywistniać dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Ojciec Święty, Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny poświecił w Krakowie w 1979 r. kamień węgielny pod budowę kwiatonowickiego kościoła. Budowę rozpoczęto 4 kwietnia 1981 r., a zajmował się nią ks. Władysław Mikulski, wikariusz w Bieczu. Poświęcenia nowego domu Bożego dokonał ks. bp Jerzy Ablewicz 28 maja 1983 r. Jednakże prace wykończeniowe trwają nieustannie po dziś dzień.

Własna świątynia stała się motywacją do podjęcia starań o utworzenie niezależnej parafii. Ks. bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, odpowiedział na te starania dekretem, ogłoszonym dnia 10 lipca 1985 r. erygującym nową Parafię p.w. Matki Bożej Królowej Polski w granicach pokrywających się z granicami administracyjnymi wioski Kwiatonowice. Proboszczem został mianowany ks. Józef Bania, dotychczasowy wikariusz w Bieczu. 28 maja 1986 r. Kuria Diecezjalna, na prośbę dotyczących, powiększyła Parafię Kwiatonowice o 33 rodziny z wioski Strzeszyn.

Wraz z utworzeniem parafii pojawiła się konieczność wybudowania plebani. Zezwolenie na tę inwestycję otrzymano 23 czerwca 1989 r. a 1 października rozpoczęto prace. Ich uwieńczeniem było zamieszkanie księdza proboszcza w nowym domu, co nastąpiło 29 października 1993 r. oraz poświęcenie dokonane 24 września roku następnego przez ks. bpa Józefa Życińskiego. Jednakże, podobnie jak w przypadku kościoła, ostateczne wykończenie jest jeszcze kwestią przyszłości.

Ważnym dla parafii wydarzeniem było także, mające miejsce 29 października 1989 r. poświęcenie cmentarza komunalnego w Kwiatonowicach. Do tej pory bowiem miejscem wiecznego spoczynku dla zmarłych parafian był cmentarz w Bieczu.

Reorganizacja Diecezji i Prowincji Kościelnych w Polsce z dnia 25 marca 1992 r. sprawiła, że macierzysta Parafia Biecz, z której odłączono Parafię Kwiatonowice, znalazła się w nowej Diecezji Rzeszowskiej, natomiast kwiatonowicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski pozostała w Diecezji Tarnowskiej, należąc od tej chwili do nowo utworzonego Dekanatu Łużna.

W tym roku mija 20 rocznica istnienia Parafii Kwiatonowice. Jak to w życiu bywa, był to czas radości i trosk, sukcesów i porażek, wzlotów i upadków, a przede wszystkim wytężonej i mozolnej pracy, tak w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. Nieocenione w tym trudzie są bez wątpienia zasługi długoletniego Proboszcza, ks. kanonika Józefa Bani, który czujnym i troskliwym okiem dbał, z ojcowską mądrością i miłością o rozwój powierzonej sobie owczarni, aż do 28 września 2004 r. Tego dnia ks. bp Wiktor Skworc przyjął jego wcześniejszą rezygnację i mianował nowego proboszcza. Został nim ks. mgr Emil Myszkowski, dotąd wikariusz w Sowlinach k. Limanowej. Z zapałem przystąpił on do kontynuowania tego dzieła, jakim jest rozwój wspólnoty parafialnej.

Przypadający w tym roku jubileusz 20-lecia Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Kwiatonowicach niech stanie się dla jej wiernych motywacją do pracy w budowaniu wielkiej rodziny parafialnej przez dalsze lata jej istnienia.


Marcin Jarek

Dzień dzisiejszy:
28 września 2004 r. proboszczem parafii w Kwiatonowicach został ks. mgr Emil Myszkowski, dotąd wikariusz w Sowlinach k. Limanowej. Kościół w Kwiatonowicach został poświęcony 28 maja 1983 r. Budowany jednak w trudnych czasach po przeszło 20 latach użytkowania wymagał remontu. Nowy ks. proboszcz po objęciu parafii postanowił przystąpić do remontu kościoła. Wspólnie z Radą Parafialną i Radą Sołecką zorganizował dwa festyny w 2005 i 2006 r pod hasłem "Wspólnymi siłami". Środki zebrane w czasie festynu przeznaczone zostały na remont kościoła. Pieniądze zebrane przez poprzedniego proboszcza ks. J. Banię i środki wypracowane podczas festynów pozwoliły rozpocząć remont. Zamurowano niepotrzebne okna, wymieniono stolarkę okienną. Ocieplono kościół. Dzięki tym pracom Dom Boży zyskał nowy wystrój. Remont dotyczył także plebani, gdzie również wymieniono okna i ocieplono budynek. Prace zakończyły się w grudniu 2006 r tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Ko?ci?? przed remontem Prace przy remoncie Ko?cio?a w Kwiatonowicach
Prace przy remoncie Ko?cio?a w Kwiatonowicach Ko?ci?? w trakcie remontu
Ko?ci?? w trakcie remontu Przygotowania do remontu Ko?cio?a w Kwiatonowicach
Ko?ci?? w Kwiatonowicach od strony p??nocnej i zachodniej Plebania w Kwiatonowicach
Ko?ci?? i plebania w Kwiatonowicach Widok Ko?cio?a w Kwiatonowicach od strony zachodniej i po?udniowej

hosting


Dotychczas odwiedzin: