[Rozmiar: 57131 bajtów]

Samorządowe Przedszkole w Kwiatonowicach

Dyrektor: mgr Barbara Bugno
Wychowawczyni: mgr Ewa Maniak
tel.:018 351-12-72

Historia

Przedszkole w Kwiatonowicach zostało założone w 1958 r. Był to początkowo oddział przedszkolny podlegający kierownictwu szkoły podstawowej Kierownikiem szkoły był wtedy pan Stanisław Kozieł. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Joanna Jerzyk. Przedszkole mieściło się w jednej z sal dworku. Od 1 września 1964r. rozpoczęła pracę z dziećmi pani Maria Dziki. W 1972 r. oddział przedszkolny przeniesiono do starego budynku szkoły. W 1974 r. oddział przedszkolny został przemianowany na przedszkole. Początkowo z jednym, a później dwoma posiłkami dziennie.
W dwa lata później (1976) dzieci przedszkolne rozpoczęły naukę i zabawę w budynku nowej szkoły. Swoją salę zabaw miały na parterze budynku, obok niej znajdowała się szatnia i zaplecze kuchenne. Przez jakiś czas pracę przedszkola rozszerzono do 7 godzin. Niestety z braku funduszy powrócono do dawnej wersji 5 godzin dziennie. W czasie urlopów macierzyńskich pani Marii Dziki w przedszkolu pracowały panie Grażyna Marszałek i Zofia Żydło.
Pani Maria Dziki pracowała w przedszkolu w Kwiatonowicach 32 lata, do końca stycznia 1996 r. Pełniła funkcję nauczyciela i dyrektora. Od 1 lutego 1996 opiekę nad dziećmi przejęła pani Barbara Bugno. Wygrała konkurs na dyrektora przedszkola i tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Dzień dzisiejszy

Obecnie przedszkole jest czynne 8,5 godzin, jest jednooddziałowe. Uczęszcza do niego 28 dzieci. 14 sześciolatków i 14 młodszych dzieci. Pracują w nim - nauczycielka mgr Ewa Maniak, oraz 2 osoby personelu administracyjno obsługowego: pani Krystyna Dziki i pani Marta Wąsowska.
Przedszkole nastawione jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem rozwojowym. Nauczyciele zapewniają warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualizację. Przyjęliśmy do realizacji misję:

Nasze przedszkole wspiera indywidualny rozwój dzieci. U nas każde dziecko uwierzy w swoje możliwości i zdolności, pozna swoją wartość, odniesie sukces.

Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających inwencję twórczą.
Uwzględniamy w swojej pracy metody Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Kniessów, które preferują ruch pełny.
Wczesne nauczanie matematyki wymaga od dzieci rozumowania na odpowiednim poziomie i stosowania praw logiki: umiejętności te z powodzeniem nabywają dzieci podczas realizacji programu edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej.
W zakresie kształtowania umiejętności czytania i pisania stosujemy z dużym powodzeniem metodę I.Majchrzak oraz Słoneczną biblioteczkę. Rozwijamy myślenie dzięki gimnastyce mózgu wg Paola Denisona, stosujemy w swej pracy elementy pedagogiki zabawy,dramy, techniki relaksacyjne.
Dzieciom przejawiającym szczególne uzdolnienia plastyczne i muzyczne, stawiane są zadania na miarę ich większych możliwości poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, wystawach i przeglądach.
Nasze przedszkole zapewnia terapię, pomagając niwelować nieprawidłowości rozwoju dzieci. Mogą one i ich rodzice skorzystać z pomocy psychologa, logopedy.
Rodzice są naszymi najczęstszymi gośćmi, rok rocznie wzrasta liczba spotkań, uroczystości organizowanych z udziałem Rodziców. Włączają się bardzo aktywnie w poprawę bazy przedszkola i żywo interesują się postępami swoich pociech.


Ogólny opis wydarzeń i tradycji przedszkola:

Święto pieczonego ziemniaka - zabawy tropiące i integrujące z zaprzyjaźnionym przedszkolem w Zagórzanach.
Pasowanie przedszkolaka i starszaka - uroczyste przyjęcie nowych dzieci do rodziny przedszkolnej, podkreślenie roli sześciolatków.
Andrzejki - zabawy z wróżbami organizowane wspólnie z rodzicami lub młodzieżą szkolną.
Spotkanie z Mikołajem - w tym dniu goszczą w przedszkolu także dzieci, które jeszcze do niego nie uczęszczają.
Wigilia - spotkanie przedświąteczne rodziców, dzieci, pracowników przedszkola. Dzień Babci i Dziadka dzień w którym spotykamy się z najmilszymi dzieciom osobami.
Bal karnawałowy - jest okazją wspólnej zabawy z dziećmi nie zapisanymi jeszcze do przedszkola.
Przyjęcie przedszkolaków w poczet czytelników biblioteki szkolnej - jest to dzień bardzo uroczysty, bajkowy i motywujący młodych czytelników.
Pożegnanie zimy - wspólne z uczniami klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Wielkanocne obrządki - przedświąteczne spotkanie z rodzicami, wspólne zajęcia.
Dzień rodziny - piknik w kręgu najbliższych, z konkursami, atrakcjami dla dzieci, tatusiów i mam.
Pożegnanie przedszkola - uroczyste pożegnanie starszaków i powitanie wakacji.
Plenery malarskie organizowane dla dzieci z przedszkoli Gminy Gorlice, w różnym czasie ze względu na tematykę.

Plener malarski
Organizujemy w ciągu roku wycieczki, także i wycieczkę rodzinną, na którą wyruszają dzieci wraz z rodzicem.
Corocznie organizujemy także imprezy promujące przedszkole w środowisku, na które licznie przybywają mieszkańcy Kwiatonowic i okolic : spotkania bożonarodzeniowe, pożegnanie jesieni, festyn rodzinny, spotkanie z tradycją.
W naszym przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe dla dzieci - gimnastyka korekcyjna i zajęcia taneczno - rytmiczne.

mgr Barbara Bugno - dyrektor przedszkola


hosting


Dotychczas odwiedzin: