Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice
38-333 Zagórzany
Kwiatonowice 21
tel./fax.:(018) 3511116Zarząd
Renata Żegleń – Prezes,
Barbara Karp, Małgorzata Bajorek, Grażyna Wilczkiewicz
Komisja rewizyjna:
Urszula Poznańska
Jerzy Jastrzębski
Alicja Czochór

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców w marcu 2000 r. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym po nr 00000 29354. Siedzibą stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach. Nadrzędny cel działalności: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego.

[Rozmiar: 12524 bajtów]

SOWK realizuje szereg programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla całego środowiska wiejskiego. Do najważniejszych z nich należą: - edukacyjne-wyrównywanie szans poprzez prowadzenie Publicznego Gimnazjum „Małej Szkoły” oraz specjalistycznej placówki wsparcia dziennego- świetlicy socjoterapeutycznej „Iskierka”, - ekologiczne, - dla dzieci niepełnosprawnych.

W ramach tych inicjatyw realizujemy szereg projektów należą do nich m.in. zajęcia edukacyjne „English Teaching”, ośrodek interwencji edukacyjnej, ośrodek edukacji czytelniczej i medialnej, szkoły dla ekorozwoju, zielona klasa. Organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności intelektualne i artystyczne (gimnastyka artystyczna, szachy, zajęcia z komputerem, modelarstwo, haft, origami i wiele innych). Dzięki SOWK ponad 30 dzieci i ich rodzin objętych jest opieką specjalistyczną-pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, socjoterapeutyczną a także socjalną-posiłki, paczki żywnościowe, ubrania, wycieczki. Udzielamy wsparcia rodzinom, prowadzimy poradnictwo dla rodziców.

Szereg tych inicjatyw realizujemy przy współpracy z organami administracji rządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz dzięki organizacjom pozarządowym (Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Guttenberga, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i wiele innych).

Utrzymujemy się też dzięki pracy społecznej rodziców i wolontariuszy, jesteśmy organizacją non profit-nie nastawioną na zysk.
Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane w okresie od 2000 do 2005:

 1. Program English Teaching 2000 – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 2. Godziny Tysiąclecia – „Drzwi Szeroko Otwarte” - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 3. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków- Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 4. Szkoły dla Ekorozwoju - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 5. Program English Teaching II– Nidzica Fundacja Rozwoju „Nida”
 6. Ośrodek Interwencji Edukacyjnej – program „Równać szanse 2002” – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 7. Pajacyk – dożywianie dzieci – Polska Akcja Humanitarna
 8. Ośrodek Interwencji Edukacyjnej – program „Równać szanse 2004” – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
  W ramach tego ośrodka funkcjonują:OŚRODEK EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ oraz POGOTOWIE NAUKOWE.
  Bazą ośrodka jest sala komputerowa oraz skomputeryzowana biblioteka szkolna wraz z czytelnią.
  Stowarzyszenie Wsi Kwiatonowice przystąpiło w 2006r. do programu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi pod nazwą "Stypendia Pomostowe - Dyplom z marzeń"
  Spośród ubiegających się kandydatów jedna tegoroczna maturzystka, Katarzyna Żegleń spełniła wszystkie kryteria. Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Stypendialną, otrzymała stypendium i mogła rozpocząć studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.


hosting


Dotychczas odwiedzin: