Ochotnicza Straż Pożarna

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatonowicach sięga 1950 r., ale oficjalny wpis do rejestru nastąpił dopiero 30 kwietnia 1956 r

W 1950 r. do wsi powróciła grupa młodzieży po odbyciu służby wojskowej. Była ona pełna zapału do pracy społecznej. Mając na uwadze duże zagrożenie pożarowe w zwartej zabudowie Kwiatonowic postanowiła założyć OSP. Mobilizacją do założenia straży był pożar w 1948 r., który strawił znaczną część wioski. Ludzie pamiętali także pożar z początku XX wieku, który wybuchł w poniedziałek wielkanocny 1902 r. Wszyscy mieszkańcy wsi byli wtedy w kościele w Bieczu. Ognia nie miał, kto gasić. Mając w pamięci te straszne wydarzenia postanowiono utworzyć komitet założycielski OSP. Grupa inicjatywna składała się z następujących osób:

 1. Bugno Roman
 2. Dutka Stefan
 3. Galiszewski Bolesław
 4. Gryboś Julian
 5. Jarek Eugeniusz
 6. Kaleta Bolesław
 7. Orzech Bronisław
 8. Urzędowski Józef

Grupa inicjatywna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 1. Orzech Bronisław - prezes
 2. Gryboś Józef – naczelnik
 3. Kaleta Bolesław – sekretarz

Zarząd przystąpił do zbierania środków finansowych na zakup potrzebnego wyposażenia oraz sprzętu przeciwpożarowego. W latach 1950- 55 działalność OSP polegała na zbieraniu pieniędzy, przeprowadzaniu pogadanek i akcji uświadamiających zagrożenie pożarowe. Członkowie OSP także aktywnie uczestniczyli w czynach społecznych na terenie wsi.

W 1956 r. OSP uzyskała niewielkie pomieszczenie w starych budynkach podworskich tzw. czworakach. Mogła w nich składować swój skromny sprzęt, który składał się z:
2 – wiader blaszanych
3- szpadli
1- siekiery
2- bosaków
i 3 – tłumic

Marzeniem strażaków stała się motopompa. Dokładano wielu starań w celu gromadzenia środków na jej zakup, organizując wieczorki taneczne. Marzenie to zostało urzeczywistnione w 1958 r. Radość z zakupu przyćmił fakt, że zabrakło pieniędzy na kupno węży oraz pozostałego wyposażenia.

Konny wóz strażacki W 1960 r. zakupiono konny wóz strażacki i pozostały sprzęt. W 1961 r z inicjatywy strażaków zaczęto zakładać piorunochrony na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych.OSP podjęło inicjatywę likwidacji słomianych strzech w wiosce. Postanowiono także wybudować zbiorniki przeciwpożarowe. Jeden wybudowano w 1963 w centrum wsi, drugi w Milkówkach w 1974 r.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna liczy 30 członków. Ma też drużyny młodzieżowe, 8 osobową żeńską i 7 osobową męską. Dziewczęta na Zawodach Pożarniczych w roku 2000 zdobyły I miejsce w powiecie.

Strażacy dużo pracują społecznie – wyremontowali samochód żuk, wpłacają pieniądze na rzecz poszkodowanych nie tylko przez klęski żywiołowe, ale także przez los. Pracowali przy remoncie kościoła, przy rozbudowie szkoły podstawowej, zabiegają o budowę boiska piłki nożnej.

W sierpniu 2003 r. społeczność wsi ufundowała strażakom sztandar i odbyły się duże uroczystości rocznicowe. Obecnie straż dysponuje nowoczesną motopompą, sztabem stale odnawianej kadry, drużynami młodzieżowymi, umundurowaniem bojowym i galowym. Jednostce brakuje jedynie wozu bojowego i czynią starania, by go pozyskać.

Szatndar Sztandar


Strażacy oddają krew

Z inicjatywy OSP powstał w 2002 r. Klub Honorowego Dawcy Krwi, skupiający obecnie 34 osoby, w tym kilka kobiet. Każdego roku Klub organizuje akcje oddawania krwi, osiągając coraz lepsze wyniki – każdorazowo kilkanaście litrów krwi. W 2004 r. członkowie Klubu zgłosili też chęć oddawania szpiku kostnego i siedmioro zostało już zbadanych i zakwalifikowanych. W tej kadencji presesem OSP w Kwiatonowicach jest Stanisław Żegleń, naczelnikiem – Józef Jarek.

O kwiatonowickich strażakach pisała Gazeta Gorlicka 29 stycznia 2002 r.,19 sierpnia 2003r., 30 listopada 2004 r.


hosting


Dotychczas odwiedzin: