38-333 Zagórzany
Tel/fax (018) 351-11-16
Dyrektor: mgr Renata Filipowicz


Historia szkoły

Pierwszą szkołę w Kwiatonowicach ufundował dziedzic Kwiatonowic, Kazimierz Sczaniecki. Podarował wsi grunt pod budowę szkoły. Jednak wśród mieszkańców nie było jednomyślności co do powstania budynku. Wieś podzieliła się na zwolenników i przeciwników budowy szkoły. Wreszcie po długich sporach wygrali zwolennicy budowy. Rozpoczęto ją w roku 1909 a zakończono w 1911 r. Budynek szkolny składał się z dwóch klas lekcyjnych i mieszkania dla nauczyciela. Szkoła powstawała w czynie społecznym. Cegłę na jej budowę wożono z cegielni w Stróżówce.
Początkowo uczyła w niej córka właściciela Kwiatonowic, Krystyna. Później jej nauczycielami byli Antoni Markowicz i Karol Radecki. Uczyły także w szkole panie Mrozowa i Zabierowska.
W okresie przed pierwszą wojną światową i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. szkoła była dwuklasowa. Reforma jędrzejowiczowska wprowadziła w 1932 powszechną 7 letnia szkołę powszechną ale o trzech stopniach organizacji I stopień 4 -klasy , II stopień – 6 klas i III stopień – 7 klas. Na wsi jednak przeważały szkoły I albo II stopnia o jednym albo o dwóch nauczycielach. Po reformie w Kwiatonowicach została utworzona szkoła II stopnia – 6 klasowa o dwóch nauczycielach. Kierownikiem szkoły został Stanisław Synowiecki, wraz z nim uczyła jego żona.
We wrześniu 1939 r. kierownik szkoły uciekając przed Niemcami, wywiózł kronikę i pieczęcie szkoły na wschód. Jego następcą został Józef Gryboś, pochodzący z Kwiatonowic, a zamieszkały do 1939 r. w Koninie, gdzie pełnił funkcję kierownika szkoły powszechnej. Został wysiedlony przez Niemców i osiadł w Kwiatonowicach. Zamieszkał w szkole wraz z rodziną.Szkoła była zajęta przez Niemców. Józef Gryboś uczył dzieci w zimie, po domach prywatnych, a w cieplejsze dni w stodołach i na miedzach, wśród pól. W szkole uczyła także nauczycielka Janina Pudłowa, która uciekła przed Rosjanami ze wschodu i na czas okupacji zamieszkała w Kwiatonowicach. Od 1944 r. jako nauczycielkę zatrudniono Anielę Mackiewicz, która zamieszkała we wsi po upadku powstania warszawskiego. Kilka miesięcy uczyła także żona Józefa Grybosia. Na wiosnę 1945 r. kierownik szkoły wraz rodziną wrócił do Konina na dawne stanowisko. Pani Mackiewicz wyjechała do Warszawy po zakończeniu roku szkolnego.
W dniu 15 maja 1945 r. na kierownika szkoły wybrano Antoniego Rosponda. W tym właśnie roku szkoła została przeorganizowana. W miejsce dawnej 2-klasowej powstała szkoła 7-klasowa, do której uczęszczały też dzieci z Bugaja. Rok później dla potrzeb szkoły adaptowano dwa pokoje w dworku rodziny Sczanieckich, którzy utracili majątek na podstawie dekretu o reformie rolnej. W ten sposób do dyspozycji uczniów były łącznie cztery pomieszczenia klasowe, dwa w dworku, dwa w starym budynku szkolnym. W roku szkolnym 1947/48 do szkoły uczęszczało 131 uczniów, w roku następnym otwarto dla nich świetlicę mieszczącą się w Domu Ludowym.
Antoni Rospond kierował szkołą do roku 1954, kiedy to objął równorzędne stanowisko w Łużnej. W Kwiatonowicach kierownikiem został Stanisław Kozieł, a grono pedagogiczne stanowili: Emilia Kozieł, Ewa Szwarga, Ludomir Mozela.
Reforma w roku 1966 wprowadziła model szkoły 8-klasowej. Dotychczasowa baza lokalowa okazała się zbyt szczupła, postanowiono więc (w roku 1971) rozpocząć budowę nowej szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi. Prace rozpoczęto jesienią, przy znacznym wsparciu mieszkańców wsi.
W roku szkolnym 1972/73 dyrektorem placówki została Emilia Jamro. Dla szkoły był to trudny okres, ponieważ obniżono stopień jej organizacji z powodu spadku liczby uczniów. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w klasach łączonych. W styczniu 1974 r. Urząd Powiatowy w Gorlicach podjął decyzję o utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kobylance. Do tejże szkoły miały być dowożone dzieci z Kwiatonowic. Sprzeciw mieszkańców spowodował odroczenie decyzji do 1 września, ale w nowym roku szkolnym uczniowie klas V-VIII podjęli naukę w Kobylance.
Nowy budynek szkoły w Kwiatonowicach oddano do użytku 20 lutego 1977 r. Dzięki temu uczniowie klas I-IV mieli zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Grono pedagogiczne tworzyli wówczas: Emilia Jamro – dyrektor, Franciszka Jarek, Elżbieta Mruk i Marzena Cetnarowicz. W roku 1984 dołączyła do nich Renata Filipowicz. Społeczność wsi wspólnie z nauczycielami podjęła starania o reaktywowanie szkoły 8-klasowej, zakończone powodzeniem. Od 2 września 1985 r. ponownie w szkole uczyły się klasy I-VIII, w liczbie 80 uczniów. W skład grona pedagogicznego wchodzili: Renata Filipowicz – dyrektor, Olga Potyrało, Elżbieta Mruk, Jadwiga Kalisz, Emilia Jamro oraz Aleksander Kalisz. Do dnia dzisiejszego stanowią trzon kadry. W czerwcu 1985r. szkoła przyjęła imię Marii Konopnickiej.

[Rozmiar: 73739 bajtów]

W latach dziewięćdziesiątych rozbudowano szkołę o kolejne pomieszczenia dydaktyczne i tak jak poprzednio, w budowie czynnie pomagali mieszkańcy wsi. Naukę w nowym segmencie rozpoczęto 9 listopada 1998 r.

Szkoła posiada skomputeryzowaną bibliotekę od 1997r. zaopatrzoną w czytnik kodów kreskowych i 4 komputery. Program z którego korzysta to MOL Optivum.
Składa się ona z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i magazynu książek, łącznie 50 m2 powierzchni. W czytelni znajduje się dwa komputery z dostępem do internetu. Dwa następne komputery są w wypożyczalni. Jeden służy do obsługi czytelników a drugi to katalog biblioteczny.

Posiada około 8 tys. woluminów i 25 tytułów zaprenumerownych czasopism oraz cały zestaw lektur do szkoły średniej. Różnego rodzaju encyklopedie zarówno tradycyjne jak i multimedialne. Z jej zbiorów korzystają więc nie tylko uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Bardzo często jest ona odwiedzana przez uczniów szkół średnich i przez dorosłych mieszkańców wsi.Dzień dzisiejszy

Struktura szkoły

 • Szkoła jest centralnym miejscem we wsi.s Współpracuje z Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolem, które mieszczą się w tym samym budynku.
 • Szkoła Podstawowa liczy 86 uczniów, pracuje w niej 13 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi.


Misja szkoły

SZKOŁA, W KTÓREJ KAŻDY UCZEŃ OSIĄGA SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI, UCZY SIĘ ŻYĆ W ŚRODOWISKU I DLA ŚRODOWISKA.


Pierwsze kroki

Od 1996 r. realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie.

Od 1997r. należymy do Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie - na początku byliśmy obserwatorami.

Od 2001 r. jesteśmy jej pełnoprawnymi członkami.

W czerwcu 2003 r. uzyskaliśmy Certyfikat Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Staramy się wyjść naprzeciw dzieciom, rodzicom i ich oczekiwaniom.

Od lutego 2001 r. ściśle współpracujemy z Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolem, a podejmowane działania prozdrowotne dotyczą wszystkich dzieci.Główne kierunki działalności

 • Na początku działalności było to poprawienie bazy lokalowej szkoły. Sukcesem stało się oddanie do użytku (po 5 latach budowy) w roku 1998 budynku z częścią dydaktyczną.
 • W latach 1998-2000 głównym celem była modernizacja starej części szkoły, a więc wymiana centralnego ogrzewania na instalację nowego typu.
 • Zaś w latach 2001-2003 wymienione zostały okna, docieplono budynek i poddasze.
 • Od 2003 r. staramy się o rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.


Nasza działalność

Do programu nauczania i wychowania wprowadziliśmy elastyczne elementy nauczania o zdrowiu, opartego na rozpoznaniu aktualnych i przyszłych potrzeb uczniów i ich w aktywnym uczestnictwie, kształcenie nauczycieli w zakresie metod i treści edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

Realizowana na wszystkich przedmiotach ścieżkach prozdrowotna uwzględnia
wszystkie aspekty zdrowia.Realizujemy następujące programy psychoedukacyjne
i psychoprofilaktyczne

 • „Spójrz inaczej”
 • „II elementarz, czyli program 7 kroków”
 • „Sąd nad papierosem”
 • „Podaj dłoń”
 • „Agresja przemoc w naszym życiu”
 • „Rozwiązywanie indywidualnych problemów”
 • „Sposoby rozpoznawania agresji i radzenia sobie z nią”
 • „Jak pokonać agresję”
 • „Zdrowie duchowe”
 • „Jak pokonać agresję”
 • „Zdrowie psychiczne w szkole”
 • „Sposoby radzenia sobie ze stresem”


Zajęcia pozalekcyjne

 • JĘZYKOWE z j. angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola, w ramach I i II edycji programu Englisch Teaching.
 • MUZYCZNE
 • PLASTYCZNE
 • TEATRALNE
 • ZAJĘCIA W RAMACH OŚRODKA EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ
 • ZAJĘCIA W RAMACH OSRODKA INTERWENCJI EDUKACYJNEJ (POGOTOWIE NAUKOWE I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE)
 • GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
 • KLUB SZACHOWY
 • ZAJĘCIA SPORTOWE w ramach działalności UKS-u: wyjazdy na basen, na lodowisko i wyciągi narciarskie, na salę sportową do sąsiedniej miejscowości.


Szkoła ekologiczna

 • Od 1998r. lat organizujemy Gminne Sesje Ekologiczne, w których biorą udział uczniowie szkół Gminy Gorlice, powiatu gorlickiego, przedstawiciele instytucji gminnych i powiatowych oraz znane osobistości wyższych uczelni z Małopolski ( UJ, AP, AGH, URz).
 • Realizujemy projekty związane z oznaczaniem POMNIKÓW PRZYRODY.
 • Realizujemy projekty związane z ogólnopolskim programem „Szkoły dla Ekorozwoju” w ramach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
 • Projekty: Zielona klasa, Odpady – 2 edycje, Pomnik przyrody – świadek historii.


Czynny wypoczynek

Szkoła organizuje dla uczniów liczne imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe.
Są to:
 • Wyjazdy na basen, lodowisko, narty,
 • Rajdy piesze i rowerowe,
 • Obozy wędrowne: w Gorce, Pieniny, do Zakopanego, nad morze,
 • „Zielone szkoły”: do Gdańska, w Góry Świętokrzyskie, do Ojcowa, na Polesie Lubelskie,
 • Zimowiska: do Tylicza, Krynicy, Jodłówki Tuchowskiej,
 • Na wakacjach organizowane są dwutygodniowe pobyty nad morzem,
 • Z UKS-u, w ramach ministerialnej akcji „Sportowe wakacje” dzieci od 3 lat wyjeżdżają na dwutygodniowe obozy sportowe do Pucka, Karpacza i Międzyzdrojów.

hosting


Dotychczas odwiedzin:


s