Sołectwo Kwiatonowice

Sołtys wsi:

Stanisław Żegleń

Biuro sołtysa - telefon:

(018) 351-11-94

Rada sołecka:

1) WACŁAWIK ANDRZEJ
2) DYLĄG MARIUSZ
3) GALISZEWSKI WIESŁAW
4) JAREK JÓZEF
5) CIULISZ JAN
6) DĄBROWSKI MIROSŁAW
7) GRABOWICZ MARIOLA

Radna Gminy Gorlice:

MAGDALENA MILLER


hosting


Dotychczas odwiedzin: